Cykelfærger er et hjerteprojekt

Som du kan se på logo-et er cykelfærger for mig et sandt hjerteprojekt. Og det er eet af mine valgte bidrag til en forhåbentlig grønnere og sundere Verden.

For en god ordens skyld så bemærk venligst at Stoltz ApS ejer alle rettigheder til projektet, inkl. dette logo, alle beregninger, osv. Både jeg selv, og det stærke understøttende team af top kapaciteter, tror på projektet.

Øresundsregionen som verdens førende cykel region

Skal vi fastholde positionen som verdens førende cykel region, må vi se på den fremtidige infrastrukturudvikling i forhold til de fjorde, sunde og bælter, der præger geografien.

Vand er en barriere for cykeltrafikken. Mange steder vil cykelfærger (dvs en dedikeret færge designet til at medbringe cykler) være en bedre løsning end en fast bro-forbindelse.

Cykelfærger vil også fungere som et rigtig godt, let og klima-venligt supplement til de eksisterende bil-færger.

De forbinder gerne f.eks. vores natur-skønne cykel ruter uden et større land-anlæg. Og de er selvfølgelig lyd-løse & elegante.

Cykelfærge mellem Dragør og Limhamn

Sommeren 2017 fungerede som cykelfærgeprojektets demonstrationssæson. Det foregik ved hjælp af den indchartrede bevaringsværdige kutter M/S Elephanten.

Projektet lykkedes ved hjælp af et sjældent fint samarbejde mellem organisationen På Limhamn, kommunerne Dragør og Malmø samt mit selskab Stoltz ApS.

Der blev her tilbudt en cykelfærge overfart mellem Dragør og Limhamn i Sverige. Projektet fik fantastisk positiv feedback og opmærksomhed. Meget mere information om denne første demonstrationssæson findes på www.cykelfaergen.com.

Det er unikt med dokumenteret erfaring omkring alt det praktiske med drift af en sådan rute.
Et stort antal tilladelser blev indhentet i denne forbindelse og jeg værdsætter det gode samarbejde med bl.a. Søfartsstyrelserne, Toldvæsenet, Skat, Politi, Beredskab og Fødevarestyrelsen.

Klimavenlig cykelinfrastruktur

Hos STOLTZ arbejder jeg nu på at udvikle et cykelfærgedesign. Det skal sætte den fremtidige standard for klimavenlig, maritim cykelinfrastruktur.

Hurtige genveje for turister

Målet er, at disse cykelfærger kan anvendes til pendlertrafik i områder med stor befolkningstæthed. Og til turisme og rekreative formål i områder, hvor færgerne vil kunne udgøre “missing links” – som hurtige genveje for turister og den rekreative cykeltrafik.

Fremtidens cykelfærger

Fremadrettet kigger jeg på ny-byg af dedikerede cykelfærger. Disse vil være klimavenlige (solar/el), modulære samt med en meget høj grad af automatik hen imod det autonome.

Jeg har valgt at arbejde tæt sammen med nogen af vores mest innovative skibs arkitekter herhjemme: Knud E. Hansen i Helsingør.
Det var også Knud E. Hansen der designede vindmølle installationsskibene, så vi fortsætter dermed vores gode samarbejde.

Cykelfærgerne designes med et cykel-dæk (ligesom et bil-dæk) og med el-ladere samt cykelservicestation ombord.

Glæd dig til forhåbentligt snart at opleve den der mulige glidende mobilitet helt fra hjem til destination. Og glæd dig til, både som standard cyklist og med en ladcykel, at blive budt reelt velkommen.

Projektets politiske fundament

1) FN’s klima mål, særligt mål #14 omkring beskyttelse af vores havvand
2) Vækstteamets anbefalinger for Det Blå Danmark

Skulle du være interesseret, deler jeg gerne begge rapporter. Det er vigtigt, at vi tager disse mål og anbefalinger seriøst.

Det Internationale Energi Agentur

Jeg deltager aktivt i en ny arbejdsgruppe (såkaldt “Task”) om batteri elektriske skibe (e-ships) under det Internationale Energi Agenturs arbejdsgruppe om hybrid elektrisk transport. Cykelfærge projektet er i front med viden og er et oplagt demonstrations projekt indenfor området.

Cykelfærge på tysk udstilling

Projektet er udvalgt af det fine “Deutsches Architecturmuseum” i Frankfurt blandt kun 26 projekter internationalt (bl.a. Cykelslangen), som eet af fremtidens vigtigste projekter vedrørende cykelmobilitet.

Udstillingen åbner april 2018, der udgives et detaljeret katalog på engelsk og tysk om de udvalgte projekter, ligesom jeg personligt er inviteret som Speaker.

Jeg er på cykelfærgeprojektets vegne utrolig taknemmelig for denne yderligere blåstempling af visionen, her på internationalt niveau.

Forening til at fremme maritime cykelforbindelser

Da dette er et ambitiøst almen-nyttigt, tungt infrastruktur projekt har en mindre gruppe etableret “Foreningen til Fremme af Maritime Cykelforbindelser“.

Denne Forening står for vidensdeling omkring cykelfærge muligheder generelt og har nyligt modtaget et tilskud fra Vejdirektoratets “Pulje til fremme af Cyklisme”.

Foreningen drives af en professionel bestyrelse og det forventes at blive muligt at støtte op om projektet og visionen gennem medlemsskab.

Kontakt mig gerne for videre information.

TAK for den fortsatte kæmpe opbakning til projektet. Det varmer og giver blod på tanden til at fortsætte det vigtige arbejde.