Cykelfærger er et hjerteprojekt

Som du kan se på logoet er cykelfærger for mig et sandt hjerteprojekt. Og det er eet af mine valgte bidrag til en forhåbentlig grønnere og sundere Verden.

Vi lykkedes her i projektet med at levere et optimalt udstillings- og testvindue for fremtidens offshore batteri-teknologi. Den første planlagte rute er mellem København og Malmø. Det nytænkende, lette, cykelfærge trimaran-design er her et værdifuldt “rejehop” som teknologisk proof-of-concept inden for det, som bliver en meget stort fremtidigt marked indenfor el-fremdrift offshore.

Som en sidegevinst vil vi ligeledes lykkedes med at levere nødvendig og nytænkende cykel infrastruktur i hovedstadsregionen mellem Danmark og Sverige (da man jo ikke kan cykle over Øresundsbroen, og da DSB tilbyder en meget begrænset assistance på området).

For en god ordens skyld så bemærk venligst at jeg, Rikke V. Stoltz, ejer alle rettigheder til projektet, inkl. logo, beregninger, osv.

Danmark som verdens førende cykel land

Skal vi fastholde positionen som verdens førende cykel land, må vi se på den fremtidige infrastrukturudvikling i forhold til de fjorde, sunde og bælter, der præger geografien.

Vand er en barriere for cykeltrafikken. Mange steder vil cykelfærger (dvs en dedikeret færge designet til at medbringe cykler) være en bedre løsning end en fast bro-forbindelse.

Cykelfærger vil også fungere som et rigtig godt, let og klima-venligt supplement til de eksisterende bil-færger.

De forbinder gerne f.eks. vores natur-skønne cykel ruter uden et større land-anlæg. Og de er selvfølgelig lyd-løse & elegante.

Cykelfærge mellem Dragør og Limhamn

Sommeren 2017 fungerede som cykelfærgeprojektets demonstrationssæson. Det foregik ved hjælp af den indchartrede bevaringsværdige kutter M/S Elephanten.

Projektet lykkedes ved hjælp af et sjældent fint samarbejde mellem organisationen På Limhamn, kommunerne Dragør og Malmø samt mit selskab Stoltz ApS.

Der blev her tilbudt en cykelfærge overfart mellem Dragør og Limhamn i Sverige. Projektet fik fantastisk positiv feedback og opmærksomhed. 

Det er unikt med dokumenteret erfaring omkring alt det praktiske med drift af en sådan rute.

Et stort antal tilladelser blev indhentet i denne forbindelse og jeg værdsætter det gode samarbejde med bl.a. Søfartsstyrelserne, Toldvæsenet, Skat, Politi, Beredskab og Fødevarestyrelsen.

Klimavenlig cykelinfrastruktur

Hos STOLTZ arbejder jeg nu på at udvikle et cykelfærgedesign. Det skal sætte den fremtidige standard for klimavenlig, maritim cykelinfrastruktur.

Hurtige genveje for turister

Målet er, at disse cykelfærger kan anvendes til pendlertrafik i områder med stor befolkningstæthed. Og til turisme og rekreative formål i områder, hvor færgerne vil kunne udgøre “missing links” – som hurtige genveje for turister og den rekreative cykeltrafik.

Fremtidens cykelfærger

Nu kigger jeg på ny-byg af dedikerede cykelfærger. Disse vil være klimavenlige (solar/el), modulære samt med en meget høj grad af automatik hen imod det autonome.

Jeg har valgt at arbejde tæt sammen med nogen af vores mest innovative skibs arkitekter herhjemme: Knud E. Hansen i Helsingør.
Det var også Knud E. Hansen der designede vindmølle installationsskibene (læs min engelske foredragsbeskrivelse om dette lige her), så vi fortsætter dermed vores gode samarbejde.

Cykelfærgerne designes med et cykel-dæk (ligesom et bil-dæk) og med el-ladere samt cykelservicestation ombord.

Glæd dig til forhåbentligt snart at opleve den der mulige glidende mobilitet helt fra hjem til destination. Og glæd dig til som cyklist at blive budt reelt velkommen ombord!

Projektets politiske fundament

1) FN’s klima mål, særligt mål #14 omkring beskyttelse af vores havvand
2) Vækstteamets anbefalinger for Det Blå Danmark

Skulle du være interesseret, deler jeg gerne begge rapporter. Det er vigtigt, at vi tager disse mål og anbefalinger seriøst.

Det Internationale Energi Agentur

Jeg deltager aktivt i en ny arbejdsgruppe (såkaldt “Task”) om batteri elektriske skibe (e-ships) under det Internationale Energi Agenturs arbejdsgruppe om hybrid elektrisk transport. Cykelfærge projektet er i front med viden og er et oplagt demonstrations projekt indenfor området.

Cykelfærge på tysk udstilling

Projektet blev  i 2018 udvalgt af det fine “Deutsches Architecturmuseum” i Frankfurt blandt kun 26 projekter internationalt (bl.a. Cykelslangen), som eet af fremtidens vigtigste projekter vedrørende cykelmobilitet.

Udstillingen udgav et detaljeret katalog på engelsk og tysk om de udvalgte projekter, ligesom jeg personligt var inviteret som Speaker.

Jeg er på cykelfærgeprojektets vegne utrolig taknemmelig for denne yderligere blåstempling af visionen, her på internationalt niveau.

Forening til at fremme maritime cykelforbindelser

Da dette er et ambitiøst almen-nyttigt, tungt infrastruktur projekt har en mindre gruppe etableret “Foreningen til Fremme af Maritime Cykelforbindelser“.

Denne Forening står for vidensdeling omkring cykelfærge muligheder generelt og har nyligt modtaget et tilskud fra Vejdirektoratets “Pulje til fremme af Cyklisme”.

Foreningen drives af en professionel bestyrelse og det forventes at blive muligt at støtte op om projektet og visionen gennem medlemsskab.

Kontakt mig gerne for videre information.

TAK for den fortsatte kæmpe opbakning til projektet. Det varmer og giver blod på tanden til at fortsætte det vigtige arbejde.